Sök

 

Trygghet - från start till mål

 money-2696229_960_720                        

Entreprenadgaranti
Vid entreprenadens färdigställande och efter två år sker en besiktning av opartisk besiktningsman. De eventuella fel som besiktningsmannen noterar, och för vilka BTH är ansvarig, åtgärdas av BTH inom en av besiktningsmannen fastställd tidsperiod. Garantitiden är fem år. 

Flexibelt tillträde 
Du har alltid god tid på dig att sälja din befintliga bostad eftersom vi lämnar besked om definitiv tillträdesdag minst 4 månader före inflyttning.

Om du av någon anledning inte skulle kunna flytta in på det tänkta tillträdesdatumet, kan du efter särskild prövning få skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader. För att du ska kunna bli beviljad uppskjutet tillträde måste din gamla bostad finnas till försäljning hos en auktoriserad fastighetsmäklare till ett marknadsmässigt pris minst tre månader innan tillträdet av den nya bostaden.

 

 

Dina inbetalningar är i trygga händer
För samtliga förskotts- och insatsinbetalningar du gör finns en garanti
tecknad för att säkerställa full återbetalning ifall något händer.
Bolagsverket säkerställer garantigivarens kreditvärdighet och
ger sitt godkännande innan förskott tas emot.

Trygg bostadsrättsförening
Interimstyrelse
Under byggnationen och det första verksamhetsåret sitter en
interimsstyrelse som ansvarig för bostadsrättsföreningen för att
säkerställa processen intill ett fullt färdigställt byggprojekt.
Interimsstyrelsen består av en representant från koncernens
moderbolag och därutöver två externa ledamöter med erfarenhet
från branschen och liknande uppdrag.

Ny styrelse
Efter det att projektet har slutbesiktigats, tillträden skett och avräkning
gjorts hålls en överlämnandestämma där interimsstyrelsens ledamöter
avgår och representanter från föreningens medlemmar tillträder genom nyval.

Föreningens ekonomi
Innan du tecknar upplåtelseavtal har den ekonomiska planen granskats
av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygar
att den ekonomiska planen vilar på tillförlitliga grunder och att kalkylen framstår som hållbar. Det ger dig trygghet i att det är en stabil och
bra förening.

 ………………...…….

 

 

 

 

Auktoriserade mäklare
Vi samarbetar med fristående auktoriserade mäklare i våra bostadsprojekt. Mäklaren erbjuder dig en boendekostnadskalkyl i samband med ditt köp,
som bygger på din ekonomi och visar hela kostnaden för boendet.

Entreprenadförsäkring
Byggnationen täcks av en entreprenadförsäkring. Det innebär att beställaren,
i det här fallet bostadsrättsföreningen, hålls skadelös enligt gällande villkor.

Besiktning
Innan du flyttar in besiktas din bostad och allmänna utrymmen av en
opartisk auktoriserad besiktningsman.

Eventuella osålda bostäder
Efter färdigställandet ansvarar BTH för de kostnader som uppstår på eventuellt osålda lägenheter. Det innebär att bostadsrätts-föreningen aldrig kan lida skada vid sådant scenario.