Sök

    TERMS OF USE

TERMS OF USE

Bolag inom BTH-koncernen respekterar och värnar om den personliga integriteten. Denna integritetspolicy informerar om hur vi behandlar de uppgifter du själv väljer att lämna till oss på vår webbplats.

BTH-koncernen samlar endast in sådan personligt identifierbar information (personuppgifter) som du själv väljer att lämna till oss t.ex. när du lämnar en intresseanmälan (t.ex. för tjänst eller projekt), deltar i en kundenkät eller skickar e-post till oss.

Personuppgifterna behandlas för att BTH-koncernen skall kunna besvara frågor från dig eller när BTH koncernen och våra samarbetspartners skall kunna kontakta dig och sända dig information och, när det gäller intresseanmälan för tjänst, för att jämföra dina kvalifikationer med lediga tjänster hos oss.

BTH-koncernen lämnar endast ut dina personuppgifter till samarbetspartners om du själv valt att sådan utlämning skall kunna ske. Det kan t.ex. gälla dina kontaktuppgifter om du lämnat en intresseanmälan för några av våra pågående eller kommande projekt. Vi kan då komma att lämna dina kontaktuppgifter till våra samarbetspartners för aktuellt projekt.

Du kan när som helst ändra, uppdatera eller komplettera dina personuppgifter eller meddela BTH-koncernen om du inte vill att BTH-koncernen skall behandla dina personuppgifter genom att lämna meddelande härom på vår webbplats www.bthbostad.se.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos BTH-koncernen. Om du vill ha sådan information ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till nedan angiven adress. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper och kan inte skickas med e-post.