Sök

 

 

Hantering av personuppgifter

BTH Bostad AB (”BTH Bostad”), vill med denna policy beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

BTH Bostad samlar in personuppgifter om dig, såsom namn och kontaktuppgifter när du:

- Gör intresseanmälan till något av BTH Bostads kommande eller pågående projekt
- Anmäler dig som prenumerant till nyhetsbrev
- Deltar på visningar eller säljaktiviteter
- Ingår bokningsavtal, tillvalsavtal, förhandsavtal eller upplåtelseavtal
- Genomför enkäter i samband med något av våra projekt
- Registrerar felanmälningar, garantiärenden eller kontaktar info@bthbostad.se
- Söker arbete hos oss

Vid ingående av avtal begär normalt BTH Bostad även in personnummer och gör en kreditupplysning. Syftet med en kreditupplysning är att bedöma kreditvärdigheten.

BTH Bostad kan komma att lämna dina uppgifter vidare till koncernbolag, bostadsrättsföreningar, myndigheter, samarbetspartners och annan tredje part såsom mäklare.

BTH Bostad eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Personuppgifter sparas till dess att uppgifterna inte längre är nödvändiga eller tills du begär att personuppgifterna ska raderas. BTH Bostad kommer att använda dina uppgifter för administration, utskick av nyhetsbrev, kontakt mot mäklare, skicka inbjudningar samt sända dig information.

Om du önskar få dina uppgifter raderade eller ändrade är du välkommen att kontakta BTH Bostad på e-post: info@bthbostad.se