Sök

  Tre frågor till Claes Holmberg, Verkställande Direktör BTH Bygg

  BTH Bygg är ur rekonstruktionen och allt är nu klart med det nya ägarskapet. Det har varit ett minst sagt turbulent år för BTH Bygg och Claes Holmberg, VD och majoritetsägare i bolaget:

  Vad hände egentligen, de som bara hört ryktena, vad var det som gick snett och vad har varit de största utmaningarna med rekonstruktionen?

  Det som gick snett för Bolaget var att vi satt fast i stora nyproduktionsprojekt där våra räkenskaper tillslut inte gick ihop. Att fortsätta på det viset skulle ofelbart ha lett till en total katastrof. I och med att Bolaget hade en livskraftig och framgångsrik bas i sin byggserviceverksamhet fanns det förutsättningar att kunna rekonstruera bolaget. Åtta av tio rekonstruktioner inom byggbranschen misslyckas – men vi skapade tidigt ett totalt fokus på att skulle lyckas, vilket vi också gjorde.

  Den stora utmaningen med rekonstruktionen har varit att klara av att hantera en likviditet helt utan leverantörskrediter och som helt baseras på kontant och/eller förskottsbetalningar. Det var väldigt tufft, men vi lyckades, vilket jag är oerhört stolt över. Vi har under rekonstruktionsperioden även varit uteslutna från att teckna nya ramavtal, något som skapat verkliga utmaningar för Bolaget.

  Nu när väl bläcket är torkat och ackordet är utbetalt, hur känns det, har du hunnit landa allt detta?

  Jag har precis nätt och jämnt landat. Det har varit en minst sagt omtumlande resa med ständigt nya utmaningar och ändrade förutsättningar. Nu är vi dock i mål och nu återstår att bygga vidare utifrån den plattform vi har. ”Gräv där Du står” tycker jag är ett bra uttryck. Vi är en mycket meriterad och framgångsrik leverantör av kvalificerade byggservicetjänster och det ska vi fortsätta vara med en strävan mot ständig förbättring.

  Hur ser du på framtiden, planer/visioner?  

  Nuläget innehåller fler utmaningar än vad knappast någon kunnat tänka sig. Jag tänker på den förfärliga pandemin som skakat om hela jorden och som påverkar oss alla på många olika vis. BTH Bygg står dock väl rustat nu, i och med att vi precis nyligen genomgått en omfattande rekonstruktion. Nu bygger vi vidare på den fina bas vi har genom att teckna nya ramavtal samt att expandera på den privata marknaden. Så även om det just nu är besvärliga tider för oss alla ser jag framtiden an med tillförsikt.