Sök

SuperStark Challenge

BTH Bygg och BTH Bostad har drygt 150 medarbetare och alla har något gemensamt: vi vill må bra!

Vi ser därför vår satsning SuperStark som en investering i våra medarbetares hälsa och i förlängningen även företagets. Vår övertygelse är nämligen att om medarbetarna mår bra, mår också företaget bra. I år startade vi med kick off på Bosön den 5 september. Där lyssnade vi på en föreläsning, utövade olika träningsaktiviteter och avslutade med gemensam middag.

SuperStark är en investering i oss själva och vårt välbefinnande men visst skulle det kännas lite extra bra om vi samtidigt kan göra skillnad för någon annan. BTH kommer sedan skänka pengar, från omvandlade superstarkpoäng, till en organisation eller välgörenhet som presenteras den 16 november.

Företaget hoppas och tror att det kan hjälpa medarbetarna att pusha och stötta varandra till aktiviteter och hälsosamma initiativ i vardagen.