Sök

Södra Solvallastaden

Södra Solvallastaden är ett av Stockholms största privata stadsutvecklingsprojekt. Här växer en helt ny stadsdel fram i direkt anslutning till Solvalla arena.

​BTH Bostad har, som ett av fyra bolag, fått en markanvisning i området. Det innebär att BTH Bostad kommer ges möjlighet att utveckla ett kvarter inom Södra Solvallastaden. Markanvisningen gäller för uppförande av 60 stycken bostadsrätter i Kvarter 14.

Det nya bostadsområdet Solvallastaden beräknas i framtiden innehålla cirka 2 000–2 200 bostäder. Området består i dag huvudsakligen av parkeringsytor som fram tills nyligen främst ägdes av Stockholms travsällskap och Stockholms stad. I november förra året köpte även Balder en stor del mark i området av Travsällskapet.

- För att möjliggöra byggnation krävs att en ny detaljplan tas fram och detta arbete påbörjas nu och pågår i ca 3 år. Det geografiska läget är utmärkt med närheten till Bromma och centrala Sundbyberg och kommer bli ännu bättre när Tvärbanans Kistagren färdigställs, berättar Martin Calmtorp på BTH Bostad.

Utöver bostäderna planeras även för skolor och kommersiella lokaler samt ett hotell.  

 

Följ oss gärna via Instagram #bthbostad

och Facebook @bthbostad