Sök

Markanvisning med Järfälla

 

  

Järfälla kommun och BTH Bostad tecknar avtal om markanvisning för 100 lägenheter samt lokaler för handel och service för att utveckla Barkarby centrum. Området ligger i direkt anslutning till Barkarby station och det framtida regionala kollektivtrafiknavet som utvecklas här med tunnelbana, ny busstation och stopp för regionaltåg.

Järfälla och BTH Bostad ska tillsammans utveckla Barkarby centrum och skapa en attraktiv, trivsam och hållbar stadsdel med blandade boendeformer och verksamheter.

– När Järfälla växer och utvecklas ska vi se till att lyfta alla kommundelar och samtidigt bevara deras unika karaktärer. Med den här planen stärks Barkarby Centrum med mer service, liv och rörelse och knyts ihop ytterligare med omkringliggande områden, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S)

Markanvisningsavtalet avser del av fastigheten Barsbro 7:2 och motsvarar upp till 10 000 kvadratmeter BTA. BTH Bostad får under två år ensamrätt att förhandla med Järfälla kommun om överlåtelse och exploatering av området. Järfälla och BTH Bostad ska gemensamt arbeta fram en detaljplan för området där BTH Bostad bidrar med kompetens ur byggaktörens perspektiv för att säkra en god ekonomisk genomförbarhet vid utformningen av bostäder och lokaler för området.

– Vi ser fram emot att få fortsätta arbetet med att omvandla Barkarby Centrum till en mer levande stadsmiljö. Vår ambition om att fungera som en kompetent partner till Järfälla kommun har skapat positiva värden för alla inblandade. Genom att skapa en tätare, mer varierad och innehållsrik stadsstruktur har Barkarby centrum goda förutsättningar för att bli ett attraktivt stadsdelscentrum med hållbara livsmönster och goda livskvaliteter, förklarar Stefan Norberg, VD, BTH Bostad AB.

Beslut om godkännande av markanvisningsavtal med BTH Bostad AB och beslut om att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Barsbro 7:2 togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 28 maj.