Sök
Thanks for submitting form

Anmäl intresse för bostad

Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Godkänner BTH Integritetspolicy

En modern bostadsutvecklare

Vi är öppna för förändring, för ny teknik och nya arbetssätt. Vi är lika öppna för mötet med våra medarbetare, kunder, andra människor och samhället i stort. Samtidigt tillämpar vi nolltollerans när det häller fusk, överträdelser eller dålig attityd. Vi är fulla av tillförsikt inför framtiden.

Företaget

Stokholm - Vår plattform för utveckling

Stockholmsregionen präglas av en stark ekonomisk och befolkningsmässig utveckling. Fram till 2030 bedöms Stockholms län ha över 2,6 miljoner invånare. Regionen ställs nu inför utmaning att utveckla och tillskapa bostäder. Stefan Norberg, VD BTH Bostad